Algemene voorwaarden

Inhoud

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties tussen de huurder en Sint-Janshoeve (o.a. leveringen, afhalingen, transport, enz…), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Deze regels gelden zowel voor de afgevaardigde van de huurder, diegene het contract ook mag tekenen maar dan ten volle 100 % aansprakelijk wordt gesteld voor het naleven van het contract.

Voorwerp

De goederen blijven eigendom van Sint-Janshoeve, ook bij faillissement van de huurder.
De huurder erkent deze goederen in goede staat te hebben ontvangen.
De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen van zodra deze ter plaatse geleverd zijn of afgehaald werden.
De huurder bezorgt de goederen terug in de staat dat het geleverd/afgehaald werd. De huurder is verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de gehuurde goederen en zal in deze gevallen de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde vergoeden.
Beschadigde goederen worden gedurende 30 dagen na facturatie ter beschikking van de klant gehouden.

Schoonmaakkosten

Voor linnen, servies, bestek en glaswerk gelden de genoemde prijzen, inclusief schoonmaakkosten.
Wel dienen de artikelen veegschoon en gesorteerd in de juiste kratten/bakken te worden ingeleverd.
Let op dat vochtig linnen niet in een afgesloten zak wordt bewaard! Schade als gevolg hiervan is voor uw rekening.
Alle overige artikelen dienen proper te worden ingeleverd. Indien goederen niet proper ingeleverd worden, gelden de volgende tarieven :
  • schalen, dienbladen en tafelaankleding : € 0,50 per stuk / onderdeel;
  • koffiezetapparatuur en toebehoren : € 3 per stuk / onderdeel;
  • overige artikelen : € 35 per uur.

Afhaling / levering

Er kan overeengekomen worden de gehuurde goederen af te halen op de Sint-Janshoeve of deze telaten leveren tegen een meerprijs. Deze meerprijs wordt vooraf meegedeeld en is afhankelijk van de afstand, tijdstip, enz.
Bij afhaling kunnen de goederen op de Sint-Janshoeve afgehaald en terugbezorgd worden op de afgesproken tijdstippen.
Bij levering moet ervoor gezorgd worden dat de gehuurde goederen op een degelijke manier kunnen achtergelaten worden, in aanwezigheid van de huurder of een afgevaardigde. Bij afwezigheid zal Sint-Janshoeve ofwel de goederen ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder, ofwel worden deze terug meegenomen om diefstal te vermijden. In dit laatste geval worden extra transportkosten aangerekend.
Bij levering moet de plaats toegankelijk zijn voor een vrachtwagen/camionette, met vaste ondergrond. Indien dit niet haalbaar is, dienen er helpende handen aanwezig te zijn op het tijdstip van leveren. Is dit niet het geval, zal een bijkomende prijs aangerekend worden.
Als de goederen door onvoorziene omstandigheden niet kunnen geleverd worden (bijvoorbeeld doorgang geblokkeerd, afmetingen doorgang te klein e.d.), is de huurder verantwoordelijk en kan hij geen schadevergoeding verhalen op Sint-Janshoeve.
Leveringen via trappen of lift worden enkel uitgevoerd na aanvraag op voorhand.
Sint-Janshoeve kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer er door overmacht/niet-voorziene omstandigheden door derden, te laat of niet geleverd wordt.

Reservering / annulering

Telefonisch of via mail kan een reservatie geplaatst worden. Deze is pas geldig na bevestiging van de Sint-Janshoeve.
Annuleren kan tot 5 dagen voor leveringsdatum. Bij annulering na opgeheven periode kan er 50 % van het totale bedrag aangerekend worden.

Prijzen/betaling

De prijzen op de site zijn inclusief en exclusief BTW.
Als bevestiging van uw offerte dient 80 % van het totaalbedrag overgemaakt te zijn als voorschot. De eindfactuur moet betaald zijn tegen de vastgestelde betaaldatum.
Bij te late betaling worden volgende vergoedingen aangerekend:
  • intrest van 15% (op het factuurbedrag)
  • aanmaningskosten van € 10 (per herinneringsbrief)

Aanpassingsrecht

Sint-Janshoeve heeft ten allen tijde het recht om deze voorwaarden aan te passen zolang het niet de lopende huurcontracten in hun nadeel zou veranderen.

Bevoegde rechtbank

Bij een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.